Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) проведе обучения за своите служители по ключови компетенции и специализирани чуждоезикови обучения в Института по публична администрация (ИПА), както и дългосрочни чуждоезикови онлайн обучения. 
 
Повишаването на аналитичните и комуникационни умения на служителите в агенцията чрез обученията улеснява тяхната работа при предоставяне на услуги в областта на сортоизпитването, апробацията и семеконтрола, спомагайки предоставянето на по-бърза и по-качествена услуга, както на гражданите, така и на бизнеса, се посочва в съобщение на ИАСАС.
 
Обученията са преминали с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез „Европейския социален фонд".

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!