Част от служителите на Контролно-техническа инспекция преминават към областните дирекции „Земеделие“. Това става с одобрени от правителството промени в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, съобщиха от Правителствената информационна служба. 
 
С постановлението се отразяват промени във връзка със закриването на Контролно-техническата инспекция. Предлагат се и изменения с цел оптимизация и подобряване организацията на работа в Министерството и прецизиране на функции на отделни административни звена.
 
Предвидената промяна в числеността на персонала и на областните дирекции „Земеделие“ осигурява необходимия административен капацитет за провеждане на технически прегледи на техниката, извършване на контрол по техническото състояние и безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, изготвяне на график за техническите прегледи, прилагане на принудителни административни мерки.
 
Допълнителните щатове се осигуряват за сметка на персонала от закритата Контролно-техническа инспекция и се извършва в рамките на бюджета на Министерството на земеделието и храните.