Правителството направи промени в устройствените правилници на Министерството на земеделието и храните и на Българската агенция по безопасност на храните. Промените се налагат поради закриването на Националната служба по зърното. С тях част от функциите и експертния й състав се прехвърлят към МЗХ, БАБХ и областните дирекции „Земеделие“.
[news]

Измененията и допълненията на Устройствения правилник на БАБХ са свързани с възложения контрол за качеството на зърното и включването в нейната структура на Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи, която беше в структурата на Националната служба по зърно.
 
Част от служителите от закритата служба преминават към ОД „Земеделие“ с цел осигуряване на необходимия административен капацитет за извършването на регистрация и контрол на обектите за съхранение на зърно и събирането на декларации за произведеното и съхранявано зърно, както и извършване на проверки за достоверност на декларираните обстоятелства.
 
С промените в Устройствения правилник на МЗХ се увеличават функциите на дирекция „Анализ и стратегическо планиране“ в подкрепа разширяване на реализацията на българските продукти на световните пазари, чрез регулярно предоставяне на полезна информация и логистична подкрепа при осъществяването на външнотърговски сделки със селскостопански продукти и храни.
 
Промяната в числеността на персонала на административните структури в системата на МЗХ е за сметка на щатните бройки от закритата Национална служба по зърното и се извършва в рамките на бюджета на министерството.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!