Жътвата на маслодаен слънчоглед в страната е приключила на 100% към 27 ноември, сочат оперативните данни на Министерството на земеделието (МЗХГ).

Падналият сняг е благодат за пшеницата в Добруджа

Сметките показват, че добитата продукция тази година е с 3,9% по-малко от миналогодишната и възлиза на 1 643 706  тона. Средният добив също отчита спад с 11, 7%. Посоченият такъв общо в производството е 203 кг/дка.

Негативният ефект от по-ниските средни добиви е донякъде компенсиран от увеличение на реколтираните площи, констатират от аграрното ведомство.

Актуалното състояние на пазарните цени според Софийската стокова борса са от 750,00 до 780,00 лв./тон без ДДС за търсенето от място, а продавачите обявяват 800,00 – 830,00 лв./тон без ДДС.

При царевицата за зърно остава да се реколтира незначителна част от общите площи в областите Благоевград, Видин и София, сочи оперативният анализ. Продукцията от нея е 9,4% под нивата отпреди една година, но реколтираните площи са се увеличили с над 26%.