Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година. Това ще е основната тема на предстоящото заседание на евродепутатите в Комисията по земеделие и развитие на селските райони, което ще се проведе на 29 и 30 август в Брюксел. 
 
 
В дневния ред са отбелязани и дебати по междинния доклад по Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027. От пресофиса на институцията отбелязват, че целта е да се разгледа позицията на Европарламента и така да се стигне до постигане на споразумение. Като крайният срок за внасянето на измененията по документите е 31 август, 2018 г. 
Депутатите ще разискват и прилагането на Директива 2009/128 / ЕО за устойчивото използване на пестициди, както и сушата в Европа.
 
Любопитна точка е и разискването на предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите. Тук крайният срок е 4 септември 2018 г.
В комисията по земеделие е предвидено участие на представител на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, който ще говори по темата за бъдещето на ОСП, като акценти са опростяването на политиката и субсидираността. 
Депутатите ще обменят и мнения с ЕК относно ситуацията със сушата в Европа и проблемите, които възникват от нея.