Коректните производители на плодове и зеленчуци ще получат за тази година обвързана подкрепа при по-високи ставки.

Позицията на България: Обвързаната подкрепа не бива да намалява

Увеличението на субсидията ще бъде в резултат от масираните проверки на място от държавните контролни органи, стана ясно по време на изслушване на земеделския министър Десислава Танева в ресорната комисия на парламента.

„Това, което направихме тази година: ние завишихме двойно проверките. В този сектор 40% от площите бяха проверени на място, като резултатите показват по отношение на някои култури наистина драстични злоупотреби“, каза Танева.

Нарушителите ще бъдат лишени от подпомагане. Това ще стане, например, когато на проверените площи не са намерени остатъци от заявените краставици или домати. Проверките са насочвани към най-рисковия сегмент – големи площи и места, където културите всяка година варират. 

„За близо 20% на практика се оказаха, че няма данни за добивите, че наистина са такива, каквито се казват“, отбеляза Десислава Танева.

Мащабните проверки на 40% от заявените площи са направени за близо два месеца от екипи. Освен това в комуникация с бранша е уточнено какви документи да се приемат като доказателства за продажбите и за добивите.

При трайните насаждения не са установени особени злоупотреби. Намерени са обаче и градини, които не са в плододаване. Но процентът на нарушенията е много по-малък, отколкото при зеленчуците.

Анализът на обвързаната подкрепа е показал и още нещо. Експертите установили, че крайните получатели на тези субсидии са в огромното си мнозинство малки фермери.

Десислава Танева: „В сектора „Плодове“ над 90% от стопанствата са малки. На практика тази подкрепа основно е за малки стопани. При зеленчукопроизводството е по-различно. Там малките стопани представляват 75% от всички. Ние защитаваме обвързаната подкрепа. По-добре да се борим с физически усилия на макс, но да запазим една подкрепа, която е жизненоважна. Защото от 14 хиляди производители на плодове 90% са малки. Това осигурява и заетост в районите, които имат този поминък.“ 

Министърът подчерта, че през новия програмен период системата на мониторинг в ЕС ще бъде усъвършенствана, като ще се използват дори снимки от космоса, за да няма измами.

Десислава Танева изтъкна, че предстои стопаните да усетят по увеличението на ставките си резултатите от масираните проверки на място, „защото наистина 20% е значителен процент, който ще бъде изключен от субсидиране“.