Бюджетът за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. да бъде запазен на текущите нива. Това искат делегатите на 20 държави членки от ЕС-27, включително и България. Позицията на страни-членки стана ясна по време на Съвета по земеделие и рибарство, който се проведе преди дни в Брюксел.

Тракторите стигнаха до сградата на ЕП в Страсбург

По инициатива на Франция, подкрепена от Австрия, България, Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Гърция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Словения, Хърватска и Белгия, групата от държави членки настоява за стабилен бюджет за ОСП. Делегатите са категорични, че бюджетът трябва да посрещне новите предизвикателства пред европейското селско и горско стопанство, както и да покрие очакванията на европейските граждани. 

Държавите членки отново обърнаха внимание на спешната нужда от предприемане на мерки, по отношение на климатичните промени.

По време на своето изказване, френският министър на земеделието Дидие Гийом, беше категоричен в това, че не може да се постигне компромисно споразумение, без да има яснота относно бюджета, като изрично подчерта ролята на селскостопанските разходи за посрещане на бъдещите предизвикателства. 

Като се има предвид несигурността относно дългосрочната финансова перспектива, френският министър заяви, че нито един от трите проекторегламента не може да се счита за договорен. Стабилен бюджет за ОСП е от ключово значение за селско стопанство, което е иновативно, устойчиво и проправя път за опазване на околната среда. Призивът за запазване на бюджета на ОСП се представи точно преди срещата на европейските лидери на 17-18 октомври, по време на която се очакваше да се постигне напредък в разговорите, по отношение на Многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.