От 2016 г. заявяването на площите за подпомагане по директните плащания ще бъде на географски принцип – ще се очертават границите на имотите, за които има регистрирано правно основание. Това обясниха експерти от МЗХ на информационни срещи със земеделски производители-членове на регионалните сдружения на зърнопроизводителите от Пловдив и Стара Загора, съобщиха от НАЗ. 
 
Експертите подчертаха, че е много важно да бъде спазен крайният срок за добавяне на нови договори за Кампания 2016, който е 15 февруари 2016 г., защото след тази дата няма да се допуска регистрация на правно основание за кандидатстване и заявяване в тазгодишната кампания.