Сътресенията на пазара на слънчоглед от втората половина на 2018 г. останаха в миналото. 

Ще има ли изненади при слънчогледа?

Изкупната цена на маслодайната култура се възстанови на равнището от преди година, въпреки спада през есента, стана ясно от ситуационно-перспективния анализ, публикуван от земеделското министерство.

„През настоящата 2018/19 пазарна година изкупните цени на маслодайния слънчоглед в страната като цяло са близки до нивата отпреди една година. Средно за единадесетте месеца на сезона изкупната цена на слънчогледа е 556 лв./тон - с незначителните 0,3% по-ниска на годишна база“, отбелязаха експертите.

Те припомниха, че малко по-ниски цени бяха отчетени в края на календарната 2018 г. във връзка с увеличеното предлагане на слънчоглед в световен мащаб. 

От началото на тази година обаче се наблюдава постепенно поскъпване на маслодайната култура до средно 585 лв./тон през юни 2019 г. Този процес е подкрепен от прогнозите за ограничения в глобалното предлагане през следващата пазарна година. 

Лек спад в изкупната цена е наблюдаван миналия месец у нас. Стойността й се понижи до 581 лв./тон във връзка с доброто предлагане и благоприятните прогнози на европейския пазар. 

Министерството: „През следващите месеци може да се очаква цените на слънчогледа на международните пазари, в това число и в България, да бъдат поддържани от очакванията за по-ниско световно производство през новия сезон. Все пак по-същественото увеличение на цените ще бъде ограничено от натрупаните през последните години запаси от слънчоглед в някои големи световни производители като Аржентина, Русия и ЕС.“

По предварителни данни на аграрното ведомство към юли тази година засетите площи с маслодаен слънчоглед за реколта 2019 са около 8 млн. декара или с 1,4% повече от предишния сезон. 

„Увеличението се дължи на благоприятните климатични условия за сеитба през пролетта на настоящата година и презасяването със слънчоглед на част от площите с рапица, пропаднали поради лошо зимуване“, отбеляза анализът. 

Дъждовете от април досега осигуриха необходимата влажност в почвата и създадоха подходящи условия за растеж и развитие на посевите със слънчоглед. 

МЗХГ: „На този етап прогнозите на Съвместния изследователски център към ЕК сочат увеличение на средния добив от маслодайната култура в България с около 6,5% спрямо предходната година - до 260 кг/декар. 

Очакванията на експертите са, че производството на слънчоглед от реколта 2019 ще надхвърли миналогодишното и ще достигне около 2 - 2,1 млн. тона.

За сравнение вътрешните потребности на страната през последните няколко години се движат в рамките на 1,1 – 1,3 млн. тона годишно. 

През последните две стопански години за периода септември-април анализаторите отчита съществен спад на износа на слънчоглед както в количествено, така и в стойностно изражение.

Износът през 2017/18 г. в тези месеци се оценява на 686 145 тона, докато през 2018/19 г. пада с почти 24% до 524 988 тона.

Приходите от износа на слънчоглед съответно се понижават с 20% - от 372,8 млн. долара на 297,4 млн. долара.