Оправдават се надеждите на зърнопроизводителите, че годината ще бъде добра за слънчогледа и царевицата, показват актуалните данни на земеделското министерство.
 
 
Фермерите са прибрали до края на август тази година 517,5 хил. тона маслодаен слънчоглед и 32,2 хил. тона царевица.
 
„Количествата са съответно с 13,1% и 71% над отчетените по същото време на 2017 г., основно вследствие на по-високите средни добиви, като при царевицата се наблюдава и малко по-бърз темп на прибиране на реколтата“, отбелязва седмичният оперативен анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
При маслодайния слънчоглед тази година има близо 10% намаление на заетите площи, като отчетените засега са 7 326 627 декара. Реколтираните до края на август площи са 1 916 715 декара, като вече е прибрана продукцията от 26% от слънчогледовите полета. 
Добитите количества маслодаен слънчоглед са 517 464 тона или с 13% повече в сравнение със същия период на миналата година. Средният добив показва ръст от 24% и достига 270 кг/декар.
 
Отчетените на този етап данни са по-оптимистични от августовската прогноза за слънчогледа у нас, обявена от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Очакванията на анализаторите са площите за реколтиране да намалеят за тази култура до 7,270 млн. декара, а средният добив да бъде около 240 кг/декар или с около 11% повече в сравнение с последните три години.
 
„Реколтираният слънчоглед в страната се предвижда да бъде 1,77 млн. тона“, отбелязаха анализаторите.
 
 
Прибирането на царевица за зърно засега е едва в началото си. Площите за реколтиране се оценяват на 4 100 662 декара, като те намаляват с 2% спрямо миналата година. Прибрана е продукцията от 45 059 декара или от едва 1% от царевичните полета.
 
Събраната реколта, обаче, е 32 203 тона или със 71% повече в сравнение със същия период на миналата година. Средният добив е 715 кг/декар, като отбелязва ръст от 59% на годишна база.
 
По първоначални оценки на САРА реколтираните площи с царевица през тази година ще възлязат на 4,330 млн. декара, а средният добив през тази пазарна година ще бъде около 670 кг/декар. Така националното производство се оценява на около 2,9 млн. тона. Очакваният среден добив е около 13% по-висок в сравнение със средния за последните три години.
 
                 Средни изкупни цени на основни зърнени култури - лв./тон без ДДС
Източник: САПИ ЕООД/МЗХГ
 
Средната изкупна цена на царевица от място (Централна България) за цялата пазарна 2018/19 година се предвижда да бъде в рамките на 276 лв./тон. Това е с около 1% по-малко, отколкото средната цена за последните три години, допълниха анализаторите от Центъра.
 
По прогнози на Департамента по селското стопанство на САЩ (USDA) световната реколта от слънчоглед ще достигне нов исторически връх през 2018/19 година от 49,9 млн. тона, което представлява 5% повече от предходната година. Вероятно в следващите месеци ще има известни корекции надолу, но реколтата ще остане много добра.
 
Прогнозата на USDA за царевица от новата реколта е за 1,06 млрд. тона. Количеството е близо до постижението от 2016/17 г. По-слабата реколта в Западна Европа, силното търсене, слабото евро и ниската цена на американската соя ще крепят световната цена на царевицата около 160-165 долара/тон.