Слънчевите батерии се оказват още по-полезни за околната среда, отколкото се смяташе. Съгласно изводи на американски учени, земята около тях може да се използва като място за отглеждане на насекоми-опрашители, чиято численост през последните години сериозно намалява. Това на свой ред ще доведе до повишаване на реколтата и ръст на доходите на фермерите, пише изданието hightech.plus.

Отряд овце за бързо реагиране

Насекомите опрашват до 75% от всички земеделски култури, които човекът употребява като храна. Използването на пестициди и други практики водят до значително намаляване на популацията от пеперуди и диви пчели. На помощ на опрашващите насекоми може да „дойде“ слънчевата енергетика.

Група учени от Аргонската национална лаборатория към Министерството на енергетиката на САЩ изучи 2800 съществуващи и в процес на проектиране слънчеви инсталации. Тя стигна до извода, че територията около тях може да се превърне в своеобразен резерват за насекоми. Защо? Земите около слънчевите инсталации не се използват за земеделие. Това означава, че може свободно да растат цветя и треви, които са необходими за насекомите-опрашители.

Според учени фермерите ще извлекат двойна полза от слънчевите батерии.

Освен чиста енергия, батериите ще се превърнат в „ясли“ за пеперуди и пчели, които ще опрашват съседните ниви. Като резултат реколтата от селскостопански култури ще се увеличи.

Както показват разчети, около изследваните обекти прилежат около 3 500 кв. метра земеделска земя. Именно тя ще спечели много от увеличаването на числеността на насекомите-опрашители.