Реколтата от ранни домати в страната до началото на този месец е 1 200 тона или с близо 64% по-малко в сравнение със миналата пролет по същото време.
 
 
Причината за това е по-ниският среден добив от декар, посочват експерти на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) в седмичния анализ за основните култури.
 
Реколтата от ранни картофи досега е 2 200 тона или с 66% по-малко от миналата година. Това се дължи на по-бавното прибиране на готовата продукция, смятат специалистите. Добити са също 26 тона ранен пипер и 6 тона градински грах.
 
Продукцията от череши засега надхвърля със 75.5% миналогодишната, което се дължи на по-ранно прибиране на реколтата. Наблюдава се увеличение както на плододаващите площи, така и на средния добив.
 
Реколтирането на площите с ягоди също се движи с по-бързи темпове спрямо 2017 г., като на този етап продукцията бележи ръст от 23.5% на годишна база. Прибирането на вишните и малините започна по-рано от миналата година, а на кайсии – по-късно.
 
В края на май производството на маслодайна роза достига 13 278 тона – с 90.5% повече на годишна база, основно в резултат от нарастване на средния добив от декар. 
 
Разсадени са 3 115 дка с тютюн тип „Бърлей“, 13 491 дка с тютюн тип „Вирджиния“ и 28 517 дка с тютюн тип „Ориенталски“. В сравнение със същия период на 2017 г., площите с тютюн тип „Вирджиния“ и „Бърлей“ са съответно с 19.3% и 45.4% по-малко, а тези с тютюн тип „Ориенталски“ – с 14.5% повече.