От 3 септември стартира приема на заявленията за кандидатстване по схемата за намален акциз на горивата за 2017 г.
 
 
Приемът на заявления по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. стартира на 3 септември и ще продължи до 21 септември включително. Заявленията се подават в Общинските служби по „Земеделие“.
 
 
Мярката представлява схема за подпомагане на земеделските стопани, регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.
 
Схемата цели създаване на облекчени условия за използваното от тях гориво за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство, чрез прилагане на намалена акцизна ставка на газьола.