Пет крайморски имота, разположени върху дюни на границата с морски плажове край село Лозенец, са нанесени в кадастралните регистри като земеделски земи и ниви. Това е установила проверка на неправителствената организация "Камара на геодезистите в България”, пише Дневник

Пчелари купуват имоти онлайн

Общата площ на "земеделските земи" върху дюните е 8,5 дка, а по-голямата част от тях се намират между плажа "Мечата дупка" и местността "Рибарницата". Оказва се, че три от крайморските "ниви" са общинска и държавна собственост, а два от терените са частни. 

Двама чешки граждани и един грък са собствениците на първия терен, който е с площ от 929 кв.м. Проверката показва, че е притежание на едноличното акционерно дружество "ДБК инвест". То е регистрирано през 2006 г. с капитал от 342 хил. лв., а негови собственици са Мирослав Бенеш и Валентин Духлев, и гръцкия им партньор Георгиос Караджос. Дружеството е регистрирано с широк предмет на дейност, включващ и "покупка,строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба". 

Вторият частен имот се простира на 1 534 кв.м гъста растителност и дюни в местността "Исмаилов чаир". Негови собственици с равни дялове са бизнесмените Людмил Петрински и Любен Белов. Земеделската земя в този случай е с начин на трайно ползване "за друг вид ваканционно - рекреационен обект". 

Близо половин декар плажна "нива" в местността "Рибарницата" пък е частна държавна собственост. Този статут на терена означава, че той може да бъде продаден или заменен във всеки момент, в който държавата реши да го направи. 

Около 3,5 дка от скалистия нос западно от "Рибарницата" също се води земеделска земя. Така заведената публичната общинска собственост обхваща и границата с пясъчен плаж. Въпреки това е отбелязана кадастъра с начин на трайно ползване "земеделска земя".

Частна общинска собственост са други 2066 кв.м крайбрежна "нива" в "Рибарницата", които само с едно решение на общинския съвет в Царево биха могли да бъдат продадени или заменени, а върху тях да бъде реализирано поредното инвестиционно намерение по Южното Черноморие. Този терен е нанесен като земеделски в регистрите със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас едва през 2014 г., пише още изданието.