Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) проведе работен семинар под мотото „Недекларираният труд в земеделието – мит или реалност? Или панацея при недостиг на работна ръка?”, който се състоя в партньорство по проекта RAISE UP, съобщиха за Фермер.БГ от организацията. 
 
 
По време на семинара бяха представени целите и задачите на проекта, както и ситуационен анализ за недекларирания труд в земеделието за България, чрез който се очертаха основните проблеми. Основната част от срещата премина под формата на дискусия с всички участници като бяха обсъдени общи действия и споделена отговорност за превенция и ограничаване на недклерирания труд, както и добри практики в противодействието на недекларирания труд.
 
В заключение от дискусията бяха набелязани следващи стъпки за действия и се постигна договореност за по-тясно и ефективно сътрудничество между заинтересованите страни.
 
В работната среща участие взеха общи 23-ма представители както на институции и неправителствени организации, така и представители на работодателите. 
 
 
В момента тече подготовката на следващата стъпка от реализирането на проекта – Транснационален работен семинар (9-12 май 2018, Пловдив), в който на международно ниво ще се обсъдят актуалните ситуации по отношение на недекларирания труд в земеделието в различни европейски страни, ще се разшири списъкът с добрите практики и ще се договорят следващите стъпки за действие.