От 7 до 31 октомври е срокът за доказване на реализация на мляко и животни за обвързано подпомагане за Кампания 2019 г. Тази година животновъдните схеми са с разширен обхват. Въпреки това експертите от агроведомството не очакват трудности от страна на животновъдите. По темата Агри.БГ разговаря със Силвия Василева, директор „Животновъдство“ в агроведомството.

Обвързаната подкрепа за животни – въпроси и отговори


 „Изискванията и тази година са старите, но са с разширен обхват. Вече ще се иска и доказване от автохтонните породи. Въпреки това обаче количествата са минимални, не вярвам да има трудности“, каза Василева.


С промените фермерите могат да избират дали да доказват количества мляко или реализирани на пазара животни.


Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми - Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ, Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо), Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация). В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци.


„За месодайните животни ще се изисква ветеринарномедицинско свидетелство. Досега искахме само за приплоди, а сега искаме за реализирани животни. Естествено, всяко едно животно трябва да се движи – дали към човек, който го закупува, дали към кланица. Трябва му медицинско свидетелство, за това става въпрос. Не би трябвало да има някакви смущения,“ категорична е Силвия Василева.


Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от официалната интернет страница на ДФЗ.


При попълване на документите кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване.