Климатичните условия и международният пазар тази пролет поставят отглеждането на царевица у нас в особено изгодна светлина.
 
 
Засетите с царевица за зърно ниви в страната до миналата седмица се оценяват от експертите на земеделското министерство на 4,478 млн. декара. Площите са с близо 11% повече от отчетените по същото време на миналата година. 
 
Пролетната сеитба на тази култура на практика вече е приключила, като се има предвид, че предсеитбената подготовка е обхванала 4,538 млн. декара.
 
При благоприятно време стопаните имат възможност да превишат добрите резултати от миналата година. Тогава беше отчетено увеличение на реколтираните площи с царевица за зърно с 2,5% до 4,091 млн. декара, а при произведената продукция имаше значителен ръст с 30% до 3,090 млн. тона при среден добив от 755 кг/декар.
 
Междувременно световните цени на царевицата тръгнаха нагоре главно заради неблагоприятното време в Северна Америка, което силно затрудни пролетната сеитба там.
 
По данни на Департамента по селското стопанство на САЩ досега с царевица са засети едва 58% от определените за целта площи. Хладното време и проливните дъждове допълнително усложняват ситуацията, като забавят развитието на посевите. Увеличават се и тревогите за влошено качество на зърното от новата реколта.
 
Наблюдатели отчитат, че за периода от 10 май досега цените на царевицата на борсата в Чикаго са скочили с около 30% до 192 долара/тон.