През активния растеж и развитие селскостопанските култури ключово значение има подхранването им с леснодостъпни силиций и калий. Препоръчва се да се подхранват зърнени и бобови култури, царевица, рапица, картофи, зеленчуци, плодове, ягоди, малини, боровинки, грозде и др., а също така декоративни култури с концентрирани течни силициевокалиеви торове, обогатени с екстракти, фулвокиселини и др., информира Пропозиция.

Ягоди от Балювица на път за Сингапур

Тази практика носи редица плюсове за земеделския производител.

Например повишава се имунитета на културите, активират се процесите на фотосинтеза, растеж и развитие на кореновата система, предотвратява се непродуктивното изпарение на водата от растенията и повреждането със гъбични спори и вредители.

Освен това комбинацията от силиций и калий  повишава устойчивостта на суша и соленост, подобрява качеството, вкуса и продуктивността – в рамките на 10-20%.

Доказано е, че с подходяща грижа за културите фермерите могат да удължат срока на съхранение на готовата продукция, което допълнително допринася за успешната селскотопанска година.