Производството  на  краве  мляко  в  страната  през  тази година  ще  достигне 1 млн.т,  като  изкупеното от фермерите мляко ще остане  на  равнището  от предходната  година  - около 570 хил. т.
 
 
Отделно в страната ще бъдат внесени около 21 хил. т сухо мляко и 6 хил. т кондензат, посочва Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в своя месечен бюлетин. Вносът  на  млечна  суровина  и  готови  млечни продукти  ще бъде  около  29%  от вътрешното потребление в страната през този година.
 
Производството  на  млечни продукти  в  страната отбелязва през февруари най-значителен  ръст спрямо същия месец на предходната година при сиренето – с 31%. Следва маслото с увеличение от 27%, пакетираното прясно мляко – 18%, и сметаната – 18%.
 
Актуалните  прогнози  за  изкупните  цени  на кравето мляко  през  2018  г.  са за  0,58  лв/кг, отбелязват анализаторите.  Според тях през следващите  месеци  цените  ще  продължат  да падат  със  7-8%  в  сравнение  с  началото  на годината.
 
През  следващите месеци  се  очаква  леко  повишение  на цените на киселото мляко, известно намаление при  сирената  и  най-вече  при  маслата  в сравнение  с  2017  г.  Киселото  мляко  може  да достигне  2.20  лв./кг,  а  кравето  саламуреното сирене – 9.50 лв./кг в търговията на дребно.
 
През  миналата година  са  изнесени  около  12  хил. т  краве саламурено  сирене  и  около  3.3  хил.т  кашкавал, както и около  6  хил. т  сирене  и кашкавал от овче мляко. Производството  и  изкупуването на  мляко се увеличават в  глобален план. От началото на тази година в ЕС е отчетено с около 3.5% повече преработено  мляко,  а  в  САЩ увеличението е  с  1.5%.
 
 
„Средните  претеглени  цени  в  ЕС  през  2017  г.  са около  0.35  евро/кг,  а  през  2018  г.  може  да прогнозираме  цени  между  0.31-0.32  евро/кг“, отбелязват изследователите от CAPA.
 
Цената на обезмасленото сухо мляко е с 25% под нивото от март предходната  година и в момента продължава  големия  дисбаланс  в  наличностите на  млечен  протеин  и  мазнини  на  европейския пазар.
 
В края на миналата година е приет Регламент (ЕС)2017/625, който въвежда нови правила за биологичното производство от 1 януари 2021 г. Ще бъде  наложен  унифициран  набор  от  правила и възможните  изключения.  Всички наименования, които означават  биологичното производство,  ще  се  доказват,  както  досега,  със сертификат.
 
 
Според  прогноза  на  ЕК  за  2018 г.  се  очаква  увеличение на изкупеното мляко с 1.4% и намаление на млечното стадо с 1% на годишна база. Производството ще варира значително през годината. Фактори, които ще влияят, са използването на закупен  фураж,  студената  пролет в Западна Европа, забавеното  развитие  на биомасата, както и продължаващото подобрение на продуктивността.
 
Очаква  се  нарастване  на  износа  на  млечни  продукти  от ЕС с 4% и силно вътрешно потребление с ръст от 0.9%. Прогнозите за световен  ръст на млекопроизводството  през 2018  г.  вероятно ще  потискат  цените,  макар че  очакванията  са  да  няма сериозен  срив. 
 
Търговските  спорове  между  САЩ  и  Китай засега не засягат млечните продукти, като те могат да бъдат повлияни  по  косвен  път,  чрез  отражение  върху  цените  на фуражите и на месата.