Сред българските земеделски стопани, особено сред животновъдите, се наблюдава засилен интерес към употребата на означението „Планински продукт“, като знак за качество.
 
 
Д-р Лора Пастухова, директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), съобщи това по време на Десетата национална кръгла маса „Храните – вкус, качество или мода“, организирана от Съюза на хранителната промишленост.
 
Съществува европейски регламент за въвеждането на това означение. То може да се използва само за описание на продуктите, предназначение за консумация от човека. Означението е приложимо, например, за сурово мляко, яйца, месо, пчелен мед, както и за преработени продукти – в случай, че преработката е извършена също в планински райони.
„За да може означението да се използва за месо, изискването е животните да са прекарали най-малко 2/3 от живота си в планински райони“, уточни д-р Пастухова.
 
 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) дава определение кои са планинските райони у нас. 
Участници в дискусията уточниха, че по силата на европейския регламент всяка държава членка има право да даде дефиниция на „планински район“, като България и Австрия законодателно са водещи в регламентирането на тази тематика. У нас критериите са районът да се намира на 600 метра над морското равнище или наклонът на терена да е над 12 градуса, както и ако денивелацията достига поне 200 метра на квадратен километър. За сравнение, в Полша определението за планински район изисква височина 350 метра над морското равнище.
 
„Залагаме надежди този регламент да даде шанс на българските планински райони за конкурентно предимство“, казаха участници в кръглата маса. 
 
Предстои министърът на земеделието да утвърди наредба, която подробно ще разпише изискванията към растениевъдството и животновъдството, за да може продукцията да се означава като „планински продукт“.
 
Предвижда се също някои преработвателни дейности да може да се извършват и извън планинските райони, ако са на разстояние до 30 км от тях, като знакът за качество отново ще бъде приложим.  
Социологическо проучване е показало, че над 60% от анкетираните подкрепят въвеждането на такъв знак, а други 26% го подкрепят отчасти. Представителите и на двете групи смятат, че планинските продукти са по-здравословни и по-вкусни.