Сигнал за запалени ожънати оризища и задимяване край магистралата до Пазарджик подаде до редакцията ни преминаващ оттам гражданин.

Кръстосано съответствие: Проверките на място започнаха

По негово описание отделни купчини стърнища горят в петкилометров участък - от моста при село Мало Конаре до следващия при село Цалапица. Там се намират известните за района оризища. Отстоянието им от автомагистрала „Тракия“ е около 100 метра.

Агри.БГ потърси информация от местни и редовно пътуващи по този маршрут граждани. От тях научихме, че палежите са системни и са ежегодно. Те често образували задимявания и намалена видимост, а пътуващи подавали сигнали до 112. „Пожарникарите идват напразно, не знаят какво да направят, излишен ресурс се хаби“, споделя пазарджиклия.

„Всички полски обитатели са застрашени. По време на палежите, особено ако има и вятър, те бягат на юруш. Могат да се видят много такива диви зайци и яребици. В землището на Мало Конаре има стари брястове, които са изключителна рядкост, но също станаха жертва на палежите. Вижда се как са горели и са се разцепили на две“, разказва друг местен жител.

От запознат с проблема научаваме, че това са организирани палежи, плаща се на роми, които събират на купчинки стърнищата и ги палят.

По време на жътва стърнищата не се надробявали, както е редно, а били оставяни така и запалвани на по-късен етап. 

Наесен се извършват задължителните проверки по кръстосано съответствие за това, дали земеделските производители спазват набора от правила, нужни за получаването на пълния размер субсидии.  В методиката им за прилагане е записано, че е забранено паленето на стърнища, като са посочени и съответните степени на тежест при извършването на такова нарушение.

Теренните проверки по кръстосаното съответствие текат в момента, но те могат да бъдат провокирани и от сигнал, когато има съмнение, че бенефициент не спазва поетия ангажимент по процедурата.

Агри.БГ ще сезира отговорните институции с получения снимков материал и описание и ще потърси повече информация дали има санкционирани за неправомерни палежи земеделски производители от посоченото в сигнала землище.