Много земеделски стопани не са получили парите си по Екосхемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП) и Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП).

Това съобщи за Агри.БГ председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. По този повод и след множеството сигнали от членове на асоциацията се проведе среща по темата със служебния аграрен министър Георги Тахов и екипа му. 

Събрахме сигналите от нашите членове. Анализирахме ситуацията, проверихме и законодателството и предоставихме тази информация на Министерството на земеделието и храните.

Ако стопаните са спазили всички изисквания, те трябва да си получат средствата. Къде е основният проблем? Административният ред, законодателният ред е следният – всеки един земеделски производител трябва да знае, че

Редът за обжалване на неплатените средства е обжалване в Административния съд след получаване на уведомителните писма от Държавен фонд „Земеделие”.

Никой в законодателството не е заложил срок за получаване на уведомителното писмо. Най-ранният евентуален период, в който можем да получим тези писма, според нашият опит и виждане, е най-рано догодина.

Всеки един земеделски производител, ако трябва да спазва административният ред и да обжалва това, че е не получил плащане, означава, че той ще си получи средствата чак през 2026 година, когато тези пари изобщо вече не му трябват.

Тук идва нашата роля като асоциация да се опитаме чрез диалог да търсим решения и да решим проблема предварително. Вчера в министерството показаха, че имат воля да направят това. Министър Тахов ни обясни, че на Министерството е необходимо време да се изплатят останалите 5 екосхеми и ще се направи анализ на плащанията и кампанията, колко остатъчен бюджет има”, обясни Илия Проданов


Агри.БГ припомня:
Екосхемите, един от новите елементи на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023—27 г., подпомагат земеделските стопани при приемането на практики, които свеждат до минимум отрицателното въздействие на селското стопанство върху околната среда и климата и им помагат да се развиват в посока към по-устойчиви селскостопански модели.  
 

Екосхемите подпомагат земеделските стопани, които възприемат или поддържат земеделски практики, допринасящи за постигането на цели в областта на околната среда и климата. Чрез екосхемите Европейският съюз възнаграждава стопаните, които опазват природните ресурси и осигуряват обществени блага — ползи за обществеността, които не са отразени в пазарните цени.
Този нов механизъм е съсредоточен върху общ списък на областите на действие, определени на равнището на ЕС, и може да се използва в подкрепа на практики като биологичното земеделие, агроекологичните практики, прецизното земеделие, агролесовъдството или въглеродното земеделие, както и за подобряване на хуманното отношение към животните.

Проданов пожела чрез Агри.БГ  да опровергае две фалшиви новини, които се разпространяват в общественото пространство през последните седмици.

 

  • „Парите за Украинската помощ са „изяли” средствата за екохемите – това не е истина. 

„Тези глупави писания, че бюджетът на екосхемите е изчерпан с плащането на Украинската помощ – това е абсолютно безумие! Екосхемите са точно определени по Стратегическия план. Техния бюджет не може да отиде за абсолютно нищо друго освен за самите екосхеми. Проблемът с тези схеми е, че има надзаяване. Но това е хубаво, защото означава, че българските земеделски производители са достатъчно екологични и изпълняват нормите, които са заложени в тези екосхеми”, подчерта Проданов

  •  „Екосхемите за тази година са „изяли” плащанията за следващите няколко години” – това не е истина. 

„Това е също е абсолютно невъзможно. Няма как да се прехвърлят пари от година за година в рамките на бюджета по Директните плащания. Това не е възможно.! Ние сме намираме само и единствено в календарната година като средствата за определени по Стратегическия план”, обясни още Илия Проданов. 

Иначе, на срещата е обсъден и приемът  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Общо 50 млн. евро (97 790 000,00 лв.) е безвъзмездната финансова помощ по новия, целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство.

"Ние не сме съгласни с Европейската комисия и тяхното становище, че не трябва да има нетно увеличение на площите. Нашето мнение е, че Министерството на земеделието има какво още да даде като аргументи на Европейската комисия и не трябва да се бърза със съгласяваме със становището на Комисията”, обясни председателят на НАЗ