Федералното управление на селското стопанство в Швейцария започва консултации относно 15 препарата, съдържащи хлороталонил. Фунгицид, използван от 70-те години на 20 век за защита на зърнените култури, информира swissinfo.ch.

Епоксиконазол – фунгицидът, който Европа иска да забрани

Властите дават възможност на екоорганизации да коментират резултатите от анализ на данни, който включва в себе си изводи за високите нива на активното вещества в грунтовите води на страната. През юни миналата година потреблението на питейна вода в село в кантона Фрибур бе ограничено заради откриването на хлороталонил в количества, превишаващи пределно допустимите норми.

Федералното управление в сътрудничество с органите, отговарящи за безопасността на хранителните продукти и ветеринарната медицина, разглеждат въпроса за спиране на разрешителното за всички препарати, съдържащи активното вещество. Решението се очаква през есента.

По данни на Световната здравна организация хлороталонилът е особено токсичен за рибите и водните безгръбначни. Въздействието на това вещество може да доведе до сериозни физически увреди при тях.

През 2020 г. в целия ЕС ще влезе забраната за използване на това вещество. Това решение е свързано с изводите на Европейската агенция по безопасност на храните, че хлороталонилът може да представлява опасност за човешкото здраве.

Швейцарските власти подчертават, че през последните години изискванията към регистрацията на продукти за растителна защита са станали още по-ожесточени. Продукти, които биха били одобрени преди 20 години, не е изключено да не бъдат одобрени сега, заявяват от земеделското ведомство.

В началото на тази година бе съобщено, че процесът по регистриране на пестициди в Швейцария в момента се следи от независима одиторска фирма.

Според критици в страната тези мерки са недостатъчни за предотвратяване на замърсяването на питейната вода.