В Швеция през май ще стартира третата фаза от експеримента по внедряване на блокчейн* за оформяне на правата върху земята, съобщава agroportal.ua, позовавайки се на изданието „Хайтек“.

Договор за аренда или договор за наем на земеделска земя?

Очаква се преходът на кадастралните операции в блокчейн да спести на шведските данъкоплатци над 100 млн. евро годишно.

Проектът бе задействан от кадастралната палата в Швеция още през юни 2016 г. В разработването на системата са взели участие правителството, местни банки, блокчейн-компанията ChromaWay, консултантска компания Kairos Future и телеком-провайдерът Telia.Системата на основата на блокчейн-регистър, който дава достъп до информация само на ограничен кръг лица.

Щом продавач и купувач сключат сделка, в нея могат да вземат участие и други страни – банки, правителствени ведомства, брокери, купувачи и продавачи. Всички те могат да проследяват процеса на осъществяване на сделката. Да се фалшифицират факти в такива условия принципно е невъзможно.

Първата фаза от експеримента демонстрира потенциала на технологията, а втората показа как съставянето на смарт-договори автоматизира кадастралните операции.

За да сключат покупко-продажба, купувачът и продавачът не е необходимо да използват услугите на нотариус. Достатъчно е да предоставят електронни подписи, които се проверят автоматично.В момента към проекта се включва и данъчната служба в Швеция. Засега блокчейн-регистрите в страната не са готови навсякъде – това се дължи на спънки от юридически характер.

Очаква се, че да се регистрира право върху земя през блокчейн ще може да стане най-рано през 2019 г.

*Блокчейн представлява база данни, като всеки блок във веригата съдържа набор от транзакции с отбелязано време за тяхното извършване и хеш на предишния блок, който изпълнява ролята на свързващо звено. Всяка нова транзакция се автентифицира в разпределителна мрежа от компютри, формиращи самия блокчейн.