След като неотдавна анализатори от Великобритания представиха данни, че колкото повече се увеличава консумацията на месо в страната, толкова това води до редица негативни ефекти за другите сектори в селското стопанство и за икономиката като цяло заради използваните ресурси, то не е изненада и новината от Швеция за въвеждането на специален данък за месото.

 

Властите в Швеция планират да въведат данък върху месото с цел да се намали потреблението му и да се увеличи конкурентоспособността на селското стопанство в страната. Правителството е издало директива да бъдат създадени групи от експерти, които да проучат бъдещите предизвикателства пред Швеция. Една от задачите на тези групи ще е да проучи как данък месо може да бъде инструмент за устойчиво потребление на храна.

 

"Животните са много неефективен начин за производство на храна. Растенията се нуждаят от само една десета от необходимата на животните земя за производството на същото количество храна. Областите, в които в момента се отглежда добитък, биха могли да бъдат използвани за производство на биогаз и торове. Това означава, че ние имаме възможност да произвеждаме много биоенергия ако намалим зависимостта ни от животните. Това би могло да бъде от съществено значение за намаляването на зависимостта на Швеция от изкопаемите горива в дългосрочен план и би помогнало за развитието на шведското селско стопанство в дългосрочен план", коментират експерти. "Швеция също има потенциал за развитието на пазар за алтернативни вегетариански продукти, които биха могли да заместят месото и млякото"


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!