Тенденцията е към спад на броя на млечните крави у нас, тъй като се ликвидират цели стопанства, заяви Ангел Йонов, изпълнителен директор на Асоциацията за развъждане на черношарената порода в България (АРЧШПБ).

Прогноза за поевтиняване на говеждото и на телешкото месо у нас

Въпреки констатирания през миналата година лек ръст на броя на животните, които се отглеждат под селекционен контрол, тенденцията за отлив от говедовъдството продължава, уточни в Добрич Йонов. 

Асоциацията за развъждане на черно-шарената порода контролира 45 000 животни в цялата страна. Те се отглеждат в 250 ферми. В Добричка област броят на кравите от този вид стига до 8 000. Средно в едно стопанство има 120-130 животни. В момента в страната над 82 % от млечните крави се отглеждат в стопанства с повече от 20 животни. 

По данни на ОД „Земеделие” в Добруджа животновъдните обекти с млечни крави в момента са 495, а в други 9 ферми се отглеждат говеда с месодайно направление. Общият брой на кравите и биволите през стопанската 2019 г. е 24 386 глави. 

Според Ангел Йонов отглеждането на животни под селекционен контрол е начинът за спасяване както на генофонда у нас, така и на самия сектор. Именно затова се отпускат субсидии за подпомагане на селекцията, смята експертът. Според него за да бъдат успешни фермерите, те трябва да работят за подобряване на производителността - млеконадоя.  

Черношарената порода е най-популярната у нас и представлява 90 % от всички говеда в страната. Тези крави са лидери по млеконадой. В Добричка област през последните години в някои от фермите се отчитат средно по 10 тона мляко от крава.

Все още обаче се срещат стопанства с едва 4 тона млеконадой, което е много под рентабилността. Подобряването на млечността е един от начините за справяне с кризата в животновъдството. 

Статистиката показва, че средният млеконадой през миналата година на една крава е бил 3730 литра. Това се дължи на големия дял на малки и средни ферми, които по-трудно могат да си позволят отглеждането на породисти животни. 

От друга страна в стопанство с над 100-120 животни е възможна подходяща организация на производството и по-добро изхранване на кравите.