От обявения в края на месец януари 2021 г. прием по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение” е прието само едно проектно предложение за целия бюджет (над 82 млн. лв.). Това става ясно от отговор на земеделския министър Христо Бозуков на депутатско питане.

85 млн. лв. допълнително за земеделие

Държавната агенция „Електронно управление” (ДЕАУ) като единствен допустим бенефициент е извършила предпроектна подготовка на предложението, подготвила е необходимата документация и образци за подаване и е предала в срок едно заявление за подпомагане по обявения прием по подмярката, уточняват от ведомството.

У нас са идентифицирани 59 „бели зони” (общински територии с техните населени места), в които не съществува мрежа за достъп от следващо поколение. „За живущите в тях над 430 000 души това е единствената възможност да бъдат извадени от цифрова изолация", подчертава народният представител и иска информация за етапа на реализиране на проектите, конкретните срокове и плана за действие.

МЗХГ: Към настоящия момент е назначена оценителна комисия, която има срок на действие до 8 декември 2021 г. 

След извършване на оценката на проектното предложение от оценителната комисия и установяване на допустимост на заявените дейности, тя трябва да изготви доклад за извършената оценка. Едва след това е възможно да се пристъпи към подписване на административен договор за представяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите

Така се очертава дълъг срок преди фактическото изпълнение на проекта. Одобреният проект пък трябва да се осъществи в срок до 60 месеца от датата на подписване на административния договор.