Ще се превърне ли камелината в новия хит за Добруджа? От растението се добива висококачествено масло, предназначено за медицината, хранителната промишленост, а в последните години популярност набира и производството на биогориво.

Експериментът с маслодайната култура се извежда от Аграрния университет – Пловдив на биологично сертифицирано поле в Генерал Тошево.

Според фермерите Милена и Недялко Минчеви особено ценна е способността на камелината да потиска развитието на плевелите.

Гледайте видеото, за да разберете повече за експеримента с това популярно в миналото у нас, но забравено сега растение по време жътвата му от Милена Минчева.