Нови шест обезболяващи средства влизат в списъка на растенията и веществата, забранени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина, реши правителството днес.
 
 
Препаратите са от групата на фентанила и са оценени като рискови за предизвикване на зависимости. Министрите измениха режима за тях, като приеха промени в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
 
Ограниченията са наложени чрез включването на препаратите в Списък I на Наредбата - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.
 
Новите шест вещества са Акрилоилфентанил, Карфентанил, Окфентанил, Тетрахидрофуранилфентанил, 4-Флуороизобутирфентанил и Фуранилфентанил. Те са синтетични аналози на фентанила. Според доклад на Световната здравна организация те не намират приложение в медицината, а разпространението им и злоупотребата с тях предизвикват висок риск за общественото здраве.
 
Решението за ограниченията е на Комисията по наркотичните вещества към ООН, с което се поставят под международен контрол нови вещества чрез включване в списъците на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., ратифицирана и от България.
 
Очакваният резултат е да се ограничи рискът от злоупотреба с тези вещества и да се предотврати разпространението им.