Председател на земеделска кооперация във Варненско е обвинен в присвояване на голяма сума пари. Той е предаден на съд, съобщават от Районната прокуратура в областта.

Двама земеделски министри и шеф на ДФЗ са намесени в сигнал за злоупотреби

Става дума за кооперация със седалище в село Езерово. Подсъдимият бил неин председател в периода от 7 април 2014 г. до 13 април 2019 г. Съгласно устава той е трябвало да пази и управлява цялото имущество на кооперацията, като насреща получавал основно трудово възнаграждение.

Обвиняемият нямал право да извършва извънреден труд без знанието и разрешението на управителния съвет или общото събрание. Въпреки това той сам определял и си начислявал допълнително възнаграждение. 

През годините тези допълнителни суми всеки месец варирали – от най-ниската 197,16 лв. до най-високата 4569,79 лв.

За пет години председателят на кооперацията си е начислил общо 141 389,32 лв. за т.нар. извънреден труд.

През април 2019 г. обвиняемият бил освободен от постта, а за извършените от него неправомерни действия бил подаден сигнал до прокуратурата. Предстои делото срещу него да бъде насрочено за разглеждане във Варненския районен съд.