Млечният сектор има най-сериозни проблеми от всички браншове в селското ни стопанство. Това заяви Диляна Славова, изпълнителен директор на Асоциацията на млекопреработвателите в България на провелатата се конференция “Аграрния сектор в България – две години след членството в ЕС”

 
Г-жа Славова алармира, че остава само 1 година до края на преходния период за модернизиране на фермите и предприятията за преработка на мляко и млечни продукти. За съжаление голяма част от фермите все още не са модернизирали своите стопанства и те ще трябва да затворят стопанствата през 2010 г. За да запази родното млекопроизводство, АМБ иска удължаване на срока за преструктуриране на животновъдните ферми.
 
Млечният сектор в България е най-силно развит в районите на Пловдив, Мизия и Родопите.Най-големи са проблемите в млечните ферми от планинските райони. Радостното е, че Европейскят парламент прие резолюция за спасяване на млякото в планинските райони. Ако тя започне да се прилага ще имаме реална възможност да спасим многобройните ни малки ферми в планинските райони, които са и единствен източник на доходи за тези семейства.
 
Тенденцията в развитието на млечното животновъдство е, че въпреки огромният брой стопанства с животни от 1 до 9 крави, все пак се забелязва увеличаване на броя на животните във фермите, което е 35.7 % за 2007 г. Като цяло обаче много малко от фермите са минали модернизация или са в процес на такава.
 
Няма друга държава в ЕС с по-лошо състояние на млекопроизводството. Ако срокът за модернизация на стопанствата не се удължи до от 01.10.2008 г. България ще загуби 75-80% от млякото си за преработвателните предприятия. 300 млн лева ще излязат от селата, а финансовото и социално положение на 400 000 – 500 000 души в селата ще се влоши. От това ще загубят и преработвателните предприятия, които ще загубят значителна част от конкурентноспособността им.
 
Трябва да бъдат предприети спешни мерки, ако искаме да запазим родното млекопроизводство и да не подсилим така или иначе тенденцията за обезлюдяване на селата. Набелязаните от АМБ мерки са следните:
 
1. Решаване на проблема с млечните квоти. На много места има фермери, които имат голям брой животни, но нямат квота, а други нямат животни, а имат квота, която няма какво да я правят. Това положение е абсурдно.
 
2. Уедряване на стопанствата, като се започне въвеждане на модерна техника и се поощтрява сдружаването на млекопроизводителите, както е в Унгария, например.
 
3. Концепция и държавна статегия за развитие на производството на «бутиково мляко» и защита на планинското мляко в Родопите, по примера на  Австрия, която  е приела специална резолюция за мляко идващо от Алпите. Според нея то е уникално, специфично за района и затова  не е нуждо да отговаря напълно на всеобщо приетите стандарти за качество. Разпространява се само на местно ниво. Това запазва малките ферми в тези планински райони. Гърция пък лобира за коземлякото и развитието на този сектор. У нас за съжаление държавата като цяло е забравила биволовъдството и козевъдството.