От утре, 5 октомври, стартира приемът на документи за реализация на пазара на мляко и/или млечни продукти. Това касае земеделските стопани, които са подали заявления за подпомагане с директни плащания за Кампания 2018 по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, овце-майки и кози-майки, биволи и животни под селекционен контрол.
 
 
Ще успеят ли обаче животновъдите да докажат количествата мляко и тази година след множеството ситуации в сектора през последните месеци?
 
„Голяма част от мандрите спряха изкупуването на овчето мляко на 31 юли. Отделно една част от животновъдите не можаха да реализират всичкото мляко, което са произвели и няма да успеят да докажат продукцията си. Фермерите обаче не са виновни за ситуацията в сектора“, коментираха от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и припомниха, че овцевъди и козевъди, които не са могли да докажат необходимите количества мляко, ще бъдат компенсирани.
 
„По време на протеста, имахме среща с премиера Бойко Борисов и тогава подписахме споразумение за копенсиране на овцевъдите, които не са могли да си докажат реализираната продукция мляко за 2017 и 2018 г. И в момента се работи по това, но не е ясно все още дали администрацията ще успее да изплати средствата още тази година. Надявам се, че аграрното министерство ще спази обещанието си и ще изплати компенсациите във възможно най-кратък срок“, добавиха от НОКА.
 
След протеста на овцевъди и козевъди, министър Румен Порожанов каза: 
 
„Ще се направи анализ от гледна точка на производителите, които не са успели да получат плащане по Наредба 3 и след него ще заложим средства за 2019 г. по бюджета“.
 
Преди време Янка Попова, съпредседател на НОКА, каза за Фермер.БГ, че животновъдите са станали жертва на лобистки интереси - член 23 от Наредба № 3, макар и отменен вече от съда, ги е вкарал в примката на преработвателите.
 
От асоциацията предложиха и промени в схемата за обвързано подпомагане. На 4 септември 2018 г. беше обнародвана и новата Наредба 3, с която се въведе нов член.
 
„Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да отговарят на следните условия:
 
1. да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка от млечните породи съгласно приложение № 7, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
 
2. в стопанството на земеделския стопанин да са регистрирани приплоди от допустимите животни от породи, ползвани за месо, съгласно приложение № 7, съответстващи най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване“, е зададено като условие.
 
Към момента животновъдите, кандидатствали по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол, Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол от млечни породи и Схемата за обвързано подпомагане на биволи, трябва да предадат от утре, 5 октомври, документи  за доказване на количествата реализирано мляко и/или млечни продукти. Те трябва да са издадени в периода от 01 октомври 2017 г. до 30 септември 2018 г. и да са представени в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ – РА в срок до 31 октомври 2018 г. 
 
Земеделските стопани заявили подпомагане с директни плащания едновременно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол подават в същия срок декларация по образец за разпределение на приплодите.