Вчера беше проведено заседание на Съвета по продукти за растителна защита към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), на което се обсъди предложението за разрешаване на употребата на опасните за пчелите пестициди - от класа на неоникотиноидите.
 
 
Във връзка със заседанието, от Българската асоциация за биопродукти, Фондация за околна среда и земеделие, „Грийнпийс“- България, Сдружение за биологично пчеларство, Конфедерация на българските пчелари, Екологично сдружение „За Земята“ отправиха запитване до служебния министър на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков.
 
 
„От страна на МЗХ по различни поводи се заявява, че пчеларството е приоритетен подотрасъл в животновъдството и в същото време се предприемат действия реално застрашаващи живота на пчелите и водещи до ежегодно отравяне на хиляди пчелни семейства“, се казва в писмото. 
 
Отравянето с пестициди, особено с неоникотиноиди е основната причина за загубата на пчелни семейства - през 2016 година са загинали хиляди. В много пчелини загиналите пчелни семейства са 50 – 60 - 80%, има случаи и на 100%. Много голяма роля за това имат внесените в кошерите през лятото на 2016 година от пчелите сублетални дози пестициди с прашеца и нектара.
 
 
„Считаме, че е недалновидно да се мисли само за зърнопроизводството. Пчелите са основните опрашители в природата. Те осигуряват 1/3 от храната ни, а по този начин осигуряват и хранителната ни независимост“, категорични са представителите на асоциациите. 
 
През 2016 година БАБХ не можа проследи  внесените неоникотиноиди до ниво фермер и конкретни площи засети със семена, обработени с неоникотиноиди.
 
 
„При това положение считаме за недопустимо да се правят постъпки за разрешаване на внос на неоникотиноиди през 2017 година“, се казва още в писмото.
 
Целта на асоциациите е да се приеме пълна забрана на активните вещества имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, както и да се спазват Насоките на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) за извършване на оценка на риска по отношение на пчелите, когато се оценяват всякакви видове разрешения за употреба на пестициди в ЕС.
 
Последните научни доказателства и оценката на EFSA показват, че спешно трябва да се забрани употребата на всички видове имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам.
 
 
„Тревожен е фактът, че тези три активни вещества на пестициди не са единствените, които представляват висок риск за пчелите. Делтаметрин, циперметрин и хлорпирифос също имат отрицателно въздействия върху пчелите при ниски концентрации, както и влияние върху тяхното здраве, в резултат на хронично излагане“.
 
Заявленията за подновяване на разрешителните им за употреба в ЕС са в процес на преразглеждане.
 
Нов документ с насоки на EFSA, приет през 2013 г., взема предвид тези въздействия на активните вещества на пестициди. Този документ е резултат от задълбочен научен труд и усилия за пример от страна на EFSA да работят със заинтересованите страни и независими експерти, които да включат най-новите научни познания в областта.
 
 
„В допълнение към оттеглянето на разрешенията за пускане на пазара за имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, ние ви призоваваме да подкрепите пълното прилагане на Насоките на EFSA от 2013 г. за оценка на риска при пчелите по отношение на всякакви видове приложения на пестициди в ЕС“.