Евродепутатът Момчил Неков негови двама колеги от Румъния внесоха предложения за увеличение с близо 40 милиона евро на бюджета на ЕС за 2019 за разходи, свързани с борба с Африканската чума по свинете (АЧС) и заболявания по дребните преживни животни.
 
 
Предложенията са направени във връзка с това, че през 2018 г. се наблюдава увеличаване на разпространението на болести по животните в ЕС - като африканската чума по свинете,  болести при преживните животни. Това се случи в региони, които граничат със страни като Украйна, Молдова и Турция, каквито са България и северната ни съседка Румъния. Тези заболявания представляват сериозна заплаха, тъй като овцевъдството и козевъдството и отглеждането на свине често са единствените възможни икономически дейности там.
Ето и конкретните предложения:
 
Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита на животните в Съюза
ЕК е предложила: 163 500 000
Съветът (правителствата) предлага: 160 500 000
Евродепутатите предлагат: 170 000 000
 
На годишна база предлаганото увеличение е с 10 милиона, което е ръст от 6,25 %.
Целта е да се осигурят достатъчно финансови инструменти за борба с тези болести чрез разработването на ваксини или други съответни инструменти, които ще помогнат за ликвидиране на болестите в ЕС или в трети държави.
 
Осигуряване на ефективен, ефикасен и надежден контрол
ЕК е предложила: 58 989 000
Съветът (правителствата) предлага: 54 989 000
Евродепутатите предлагат: 65 000 000
 
На годишна база предлаганото увеличение е с 9,517 милиона, което е ръст от 17,15 %.
Идеята е да се оборудват контролно-пропускателни пунктове, така че да могат да правят бързи и задълбочени проверки, включително и сканиране, за да не се стига до преминаване на потенциално рискови животни и животински продукти.
 
Фонд за спешни мерки, свързани със здравето на животните и растенията
ЕК е предложила: 50 000 000
Съветът (правителствата) предлага: 41 500 000
Евродепутатите предлагат: 60 000 000
 
На годишна база предлаганото увеличение е с 20 милиона, което е ръст от 50 %.
Целта е да се предвидят финансови инструменти за това податливите животни (свине, овце и кози) да нямат контакт с потенциални носители на зараза, например чрез изграждане на физическа инфраструктура (обграждащи съоръжения). Така могат да се запазят и автохтонните породи, като Източнобалканската свиня в България.
 
Според Неков е важно да се осигурят достатъчно финансови инструменти за борба с болестите, засилване на контрола по граничните пунктове и създаване на съоръжения, които да отделят податливите животни от тези, които са потенциални носители на зараза, посочиха от пресофиса на евродепутата. 
 
Остава въпросът, тези 40 млн. евро ще бъдат ли приети и ако - да, дали ще помогнат?