Екологичните учени предлагат държавите членки на ЕС да приемат план за борба с унищожаването на насекоми. Документът включва 9 основни принципа, включително редица нови забрани за селското стопанство, информира agroxxi.ru.

 

Ще има ли пари за опрашването в новата ОСП?


Един от аспектите на плана предвижда промени в пчеларската промишленост, като учените се застъпват за установяването на максимално допустимия брой пчели в стопанствата, за да се избегне конкуренцията с дивите пчели. Дивите пчели също трябва да получат по-висок статут на защита.

Употребата на пестициди в селското стопанство също трябва да бъде ограничена според авторите на документа. За тази цел ще е необходимо да се променят процедурите за одобряване на пестициди и да се забрани превантивното третиране на растенията със средства за защита, да се изключат неоникотиноидите и общите хербициди от практикуващия земеделски производител.

Важно е да се контролира и разширяването на площите в селското стопанство, препоръчват учените в областта на околната среда. Това може да се постигне например чрез обвързване на субсидиите от ЕС за развитието на селскостопанския сектор с екологични услуги, както и чрез насърчаване на биологичното земеделие.

Количеството излишък и отпадъци в хранителните продукти трябва да бъдат контролирани и ограничени, се казва още в документа. Необходимо е да се създаде мрежа от биотопи, да се увеличи биоразнообразието в пасищата и да се увеличи площта на самите пасища.

За да се противодейства на намаляването на биологичното разнообразие на насекомите, трябва да се обърне внимание и на опазването на резерватите, проектирането на обществени зелени площи и намаляването на светлинното замърсяване от уличното осветление.

Деветточковият план вече среща неодобрение в лицето на германски фермери, които активно го критикуват в социалните мрежи. Те отбелязват, че ако земеделието продължава да носи отговорност за всички екологични проблеми, скоро то ще изчезне от Германия.