Българските пчелари настояват в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) да се предвидят 1 млрд. евро целеви средства за екосистемната услуга опрашване от пчелите.
 
 
Идеята е на повече от три години и е залегнала в проекта на Стратегия за опазване на основните опрашители в природата – пчелите, и за устойчиво развитие на пчеларството. Документът е депозиран в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и в Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
 
„Приносът на пчелите в производството на храни в Европейския съюз се оценява на 17 млрд. евро годишно. Ние искаме едва 7% или около 1 млрд. евро от тази сума да се плаща на пчеларите за реално извършената работа. Не става дума за субсидии, а за заплащане на изработен продукт“, обясни пред Фермер.БГ инж. Илия Цонев, зам.-председател на Конфедерацията на пчеларите в България.
 
Това е нов подход за поддържането на природата. Фермерите в САЩ плащат на пчелари около 2 млрд. евро годишно за опрашването. Тази услуга е особено популярна сред стопаните, които отглеждат бадеми. Те предлагат от 120 до 200 долара на пчелно семейство, разположено в района на плантацията.
 
В Европа няма такава традиция и е голям пропуск в досегашната ОСП, че не са предвидени плащания за опрашването. 
 
„За целия пчеларски сектор в ЕС годишно се отделят едва 36 млн. евро или 55 пъти по-малко, отколкото в САЩ. В същото време 76% от производството на храни в Европа зависи от пчелите. Това е огромен пропуск в политиката на ЕС и е не само за България“, подчерта инж. Цонев.
 
 
Изчисленията на специалистите в Конфедерацията показват, че годишното заплащане на едно пчелно семейство в България за услугата опрашване трябва да бъде 60 евро или около 120 лева. При 780 хил. пчелни семейства в страната ще е необходим финансов ресурс от около 50 млн. евро.
 
Идеята е средствата да не са от джоба на фермерите, а да бъдат предвидени в общия европейски бюджет, като част от ОСП. Затова е важно екосистемната услуга опрашване да стане част от окончателния пакет от предложения по новата ОСП.
 
„Опасяваме се да не изпуснем срока за това. Възможността този 1 млрд. евро за пчеларите в целия ЕС да се включи в разчетите за следващия програмен период е до края на октомври. Очакваме среща с представители на министерството“, каза зам.-председателят на конфедерацията.
 
Сега това е общ стремеж на български пчелари, който има силна подкрепа от депутата в Европейския парламент Момчил Неков. Заплащането на опрашване ще осигури минималната финансова стабилност на пчелните стопанства, така че по-успешно да противодействат на многобройните заплахи в сектора – болестите, промените в климата, отровите в околната среда.