Български продукт е включен в споразумението с Китай. Към момента в списъка за взаимно признаване и защита на Европейския съюз (ЕС) и Китай няма нито една българска храна или напитка с географско означение. Европейската комисия (ЕК) пое ангажимент да включи поне един български продукт в окончателния списък, съобщиха от пресофиса на евродепутата Момчил Неков. 
 
 
„Недопустимо е да няма нито един български продукт в списъка на ЕС, в който 21 други държави членки са включени, една от които дори е Великобритания“, коментира евродепутатът.
 
По време на заседанието на комисията по Земеделие и развитие на селските райони се обсъди и новото споразумение между ЕС и Китай за взаимното признаване на някои географски означения. 
 
 
„В България имаме 54 защитени географски означения на вина и 2 продукта - единият от които е българско розово масло. То е с отлично качество и се познава и цени в цял свят, а вината са победители на редица международни конкурси. За мен е недопустима липсата на продукти от България в този списък“, категоричен е Неков.
 
Джон Кларк - директорът на отдел „Международни отношения“ към Главна дирекция Земеделие е поел ангажимент да предложи добавяне на поне един български продукт в списъка. 
 
„Китай е огромен пазар и трябва да направим всичко възможно да получим достъп до този пазар, наравно с другите европейски производители“ каза още Неков.  
 
Той отправи писмено запитване, с приоритет до Европейската комисия, дали би заменила някой от 4-те продукта от Великобритания, с продукти от страни като България. Очаква се в срок от 3 седмици комисията да представи отговар. 
 
Неков отправи запитване и до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и до министъра на икономиката  Емил Караниколов с няколко въпроса относно изготвянето на настоящия списък и предложения за добавяне на български продукти в него.