Организира се широк земеделски форум, в който фермерски организации ще представят своята визия за проекта на Стратегически план. На него ще бъдат поканени представители на ЕК и на Министерството на земеделието, анонсира официално за Агри.БГ Стоян Чуканов, представител за сектор „Земеделие“ в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

ОЛАФ разкри измами за милиони евро по проекти в България

Заедно със свои колеги от различни сектори той се срещна в Брюксел с комисаря по земеделие Януш Войчеховски, който ги е уверил, че такъв тип активност е добре дошла за ЕК.

„След като се запознаем със забележките на ЕК и отговорите на земеделското министерство, искаме да представим аргументирано и нашата гледна точка. В крайна сметка, това е нашето бъдеще за следващите 5 години. Стратегическият план касае пряко нас, земеделските производители“, заяви Стоян Чуканов.

Междувременно земеделският министър Иван Иванов обяви, че са планирани нови три заседания на Тематичната работна група (ТРГ) за изработване на Стратегическия план, като първото е насрочено за 13 юни. За тази среща обаче все още не са изпратени материали за обсъждане.

„С тематични работни групи и после презентация от типа „така решихме“ явно нещата не вървят. Затова искаме да направим форум, който сами да администрираме. Комисарят заяви, че е абсолютно възможно ние да представим нашата гледна точка, след като реално всъщност не е имало обществено обсъждане по реда на Постановление на МС от 2019 г.“, обясни Чуканов.

По европейски регламент националните правителства трябва да проведат обществено обсъждане със заинтересованите лица, преди да изпратят Стратегическия си план. Съгласно въпросното постановление Министерството на земеделието има задължение да организира три обществени обсъждания на проектоплана в административни центове на три различни области, които да се анонсират 20 дни предварително. Тематичната работна група не е този вид обществено обсъждане, което се иска.

Нещо повече, в състава на ТРГ влизат всякакви експерти на държавни ведомства, а реално фермерите са много малко като процентно съотношение. След като Министерството на земеделието се обявява в подкрепа на прозрачността и публичността, едва ли ще има проблем да се включи в подобен земеделски форум.