От началото на 2021 г. цените на азотните торове са се утроили. Сега те представляват 55% от вложените разходи на земеделските производители в Европа. За това алармират от най-голямата организация на европейските фермери Copa-Cogeca, цитирани от ecomercioagrario.com.

Чакат ли вече фермерите новия министър или харесват работата на служебния?

В допълнение към драстичното поскъпване на торовете предлаганите количества са по-ниски от обичайните. Нещо повече, дистрибуторите вече не са сигурни, че ще могат да отговорят на нуждите на земеделските производители до пролетта.

Влияние в тази ситуация оказва и прекалено защитеният европейски пазар. След като през 2019 г. бяха въведени антидъмпингови мита на торовете, внасяни от трети страни, сега Европейската комисия (ЕК) в лицето на Генерална дирекция „Търговия“ започва да преосмисля техния ефект и започва разследване.

Цената на торовете, особено на азотния, е свързана с нарастващото глобално търсене и поскъпването на газа и морския превоз, както и с недостатъчната конкуренция на вътрешния европейски пазар.

Митническите бариери върху азота, въведени на ниво ЕС, се превърнаха обаче в основна пречка за земеделските производители, излагайки ги на прекомерно високи цени и риск от недостиг на доставки. Междувременно европейските индустрии на торове също изпитват големи производствени разходи и оскъпяване на продукцията.

Затова от Copa-Cogeca приветстват тази първа стъпка на ЕК, която може да доведе до премахване на антидъмпинговите мита, и призовават да се действа бързо. „При цени на UAN от над 750 евро/тон има нужда от спешни мерки, тъй като ситуацията за фермерите остава напрегната“, заяви нейният вицепрезидент Тим Кулинан.