Една трета от страните членки на ЕС изразиха опасения относно спазването на крайния срок, който е в края на 2021 г. за представяне на националните си Стратегически планове по Общата селскостопанска политика (ОСП). Сред тях е и България.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Идеята на стратегическите планове е да представи как страните членки възнамеряват да постигнат деветте цели за целия ЕС, като същевременно отговарят на нуждите на своите фермери и селски общности. Проектоплановете трябва да бъдат представени на Европейската комисия (ЕК) за одобрение до края на 2021 година. Не всички държави от ЕС обаче са сигурни, че ще спазят крайния срок, пише EurActiv.

„Държавите членки са на малко по-различен етап“, споделят запознати пред медията, като допълват, че макар редица правителства да възнамеряват да подадат документи преди крайния срок, повечето са изразили загриженост относно краткото време.
По информация на сайта две държави членки, включително Полша, родината на комисаря по земеделието Януш Войчеховски, заедно със Словакия, са предупредили, че може и да пропуснат крайния срок.

Седем други държави членки, които също посочиха, че имат трудности при спазването на крайния срок, са Ирландия, Германия, Италия, Унгария, Чехия, Португалия, Литва, Латвия и Австрия.

България също е една от тях. По време на среща на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група и България, Хърватия, Румъния и Словения, която се проведе в Будапеща, Унгария, служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков изказа своето притеснение.

„Основно притеснение на България е, че времевият график за приемане на делегираните актове и актове за изпълнение към базовите регламенти, както и необходимостта от прилагане на разпоредбите им в стратегическите планове, трудно ще позволи спазването на срока за предаване им, който е 1 януари 2022 г.“, поясни тогава министър Бозуков.

Някои от страните членки също предложиха крайния срок да бъде отменен, докато други попитаха ЕК дали могат да актуализират плановете си след 1 януари 2022 г.

По информация на медията, ЕК няма да разреши удължаване на срока след 1 януари 2022 г., въпреки че Брюксел е отворен да „обмисли известна гъвкавост”.

В допълнение към напрегнатия график, държавите членки изтъкнаха редица други пречки, които задържат процеса. Те включват липса на правна сигурност поради късното приемане на вторичното законодателство и необходимостта от представяне на цели за водещата хранителна политика на ЕС, стратегията “От фермата до трапезата”, както и стратегията за биологично разнообразие.

Всичко това естествено навежда на мисълта, че има вероятност да се предадат планове, които не са прецизирани или направени набързо в последния момента, само и само да се спазят сроковете. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg