Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) иска промяна в процедурата в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни. Земеделската комисия ще изслуша днес, 28 октомври, представители на асоциацията, научи Агри.БГ.

Как да решим проблема с виртуалните животни?

“Оказва се, че в едно населено място фермерът, който отглежда животните си не може да вземе пасища, защото те са отдадени от някого, който се намира на примерно 50 км. Съответно животновъдите в определеното населено място стоят без пасища по тази причина.

Казус също е, че в едно населено място на едни фермери се дават само изчистени пасища, а на други - единствено захрастени. Всичко това трябва да се урегулира”, категоричен е съпредседателят на НОКА Симеон Караколев.

Изслушването е насрочено за 28 октомври, в 14:30 ч.

Преди време ви разказахме как именно заради разписаната нормативна уредба в частта при отдаването на търг на пасища и мери от ДФЗ, се получават злоупотреби със субсидии. Наши читатели определят търгове за пасища като законно средство за източване на субсидии.

Според действащата нормативна уредба, ако животновъд желае да наеме пасища от ДПФ, които се намират в същото землище, където е регистриран, трябва да измине целия процедурен път, заложен в чл. 37и - цели 12 алинеи.

Ако обаче имотите, посочени в горните алинеи, не са подходящи за пашуване и подпомагане, животновъдът следва да участва на търг по чл. 37и, ал.13. И тук той губи всички предимства.

Според животновъдите самата нормативна уредба предполага измама.

В чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ се казва, че останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете за земите от ДПФ се провеждат от ОДЗ, а за земите от ОПФ - от кмета на общината. Договорите се сключват за една стопанска година.  

В закона обаче липсва условие за предимство на животновъдите, регистрирани по местонахождение на имотите. Така на практика търговете се печелят от животновъди с обекти, регистрирани в друго населено място, в друга община или в друга област. А животновъдите, регистрирани на територията на земите, остават без пасища.