Да бъдат защитени интересите на родните производители, когато се договарят споразуменията за свободна търговия. За това ще настоява България на предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, планирано за 19 юли в Брюксел.

Готови ли сте? Стартират теренните проверки

В рамките на срещата Словения ще представи работната си програма, след като пое Председателството на Съвета на ЕС. Очаква се също министрите да одобрят заключенията относно предложения от Комисията План за действие за развитието на биологичното производство.

Друга точка от дневния ред е обсъждане на европейската гражданска инициатива „Край на ерата на клетката“. Делегацията на Австрия ще връчи нота за подобряване на хуманното отношение към животните при отглеждането на пуйки.

От своя страна, представителите на Франция и Германия ще представят съвместен документ относно забрана за системното убиване на мъжки пилета в сектора за кокошки-носачки

Позицията на България, която бе одобрена на заседание на Министерския съвет, държи на балансирания подход и добра преценка за последствията, ако се въвеждат нови норми и стандарти на отглеждане на животните.