България няма да прехвърля средства от директните плащания към Програмата за развитие на селските райони и обратно. Това е едно от политическите решения, взети от  Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по отношение на директни плащания 2015-2020.
 

 

 

 

 

 

В основните политически решения са записани още:

Схемата за единно плащане на площ ще се прилага в страната до 31 декември 2020 г.;

Ще се прилагат схема за преразпределително плащане, схема за дребни земеделски производители и схеми за обвързана подкрепа.;

Няма да се прилага  плащане за райони с природни ограничения в рамките на Първи стълб на ОСП.;

Схемата за млади фермери ще бъде финансирана с 0,47 % от общия финансов пакет за директни плащания през 2015 г. Този процент през следващите години от 2016 до 2020 г. включително, е определен на 0,58 %.

Фермер.БГ припомня, че в петък – 1 август МЗХ изпрати уведомления до Европейската комисия за някои основни параметри на схемите за директни плащания, които ще се прилагат в съответната страна от 2015 г.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!