Съюзът на земеделските кооперации (НСЗКБ) настоява субсидиите на площ за 2014 г. за земеделските производители да бъдат изплатени до края на месец януари 2015 г., за да могат стопаните да се подготвят и проведат успешно пролетните полски работи. 
 
Земеделските кооперации настояват също така Министерството на земеделието и храните да ускори максимално отразяване бележките на ЕК по Програмата за развитие на селските райони и се направят необходимите постъпки за по-бързото ѝ утвърждаване; Без забавяне да се обявят на интернет страницата на министерството проектонаредбите на мерките от ПРСР, включително бюджета и интензитета на помощта за всяка поотделно, за запознаване на неправителствените организации и да се организира обсъждане с тях. Според Управителния съвет на Съюза настоява предварително обявен индикативен график за прием по отделните мерки, старта на всяка от тях да се обявява 30-40 дни по-рано. 
 
Според Съюза първата отворена мярка по ПРСР трябва да е  4.1.„Инвестиции в земеделските стопанства”, като в нея се отрази и предложението на НСЗКБ за намаляване интензитета на помощта от 3 на 2,5 млн. евро, без ограничение на средствата за земеделска техника. Трябва да се създадат всички предпоставки за успешен старт от 1 март на прием на заявления за подпомагане за 2015г. в съответствие със схемите и мерките от новия програмен период. 
 
Пред Министерството на финансите и Министерството на земеделието и храните НСЗКБ настоява данъчните закони за 2015 година да се запазят действащите през 2014г. облекчения за земеделските производители – преотстъпване на 60% от корпоративния данък за земеделските производители при определени условия за инвестиране; приспадането на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор, като се опрости процедурата за това. 
 
От НСЗКБ са изпратили исканията си до министър председателя Бойко Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов, земеделския министър Десислава Танева. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!