Утре – 12 декември 2017 г. в град Видин ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Шуменски университет „Е. Константин Преславски“, съобщиха от НССЗ. 
 
 
На семинара доц. д-р Кирил Славов - ШУ ”Е. Константин Преславски ще представи на гостите нормативните документи, регламентиращи използването на препарати за растителна защита при биологично производство на плодове и зеленчуци.
Доц. д-р Кирил Славов ще запознае присъстващите с разрешените препарати и начини на приложение за ефективна растителна защита.
 
 
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ във Видин ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
Събитието ще се проведе в град Видин, ул. „Рибарска“ № 12, ет. 1, заседателна зала на Областна дирекция по безопасност на храните ОДБХ – Видин.