Националният съюз на говедовъдите в България и Геномика - Сливен организират семинар по въпросите на млечното говедовъдство. Модератор на семинара ще бъде Петер Рихтерь един от водещите специалисити на Германия по въпросите на млечното говедовъдство, съобщава на сайта си Асоциацията за развъждане на черношарената порода.

 

Основната тема на семинара ще бъде „Хранене на млечни крави въз основа на потребностите им“. Пред участниците във форума ще бъдат разяснени целите на храненето, потребностите на млечните крави, предпоставките за производство на мляко, както и въпроси, свързани с икономиката на храненето.

 

Специално място в предстоящия семинар ще бъде отделено на фуражите – производство на груби фуражи, приготовление на силажи, концентрирани фуражи и производство на фураж във фермата. Фермерите ще излушат и докра, свързан с отглеждането на млечните крави, включително и пресмятането на дажбите и контрола върху качеството на фуражите, свързано с цялостния процес на хранене.

 

Семинарът ще се проведе на 10.09.2013 г. от 10: 30 ч в Информационен център по животновъдство – Сливен.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!