Семинар за иновативните решения при отглеждането на костилкови и семкови овощни видове ще се проведе в село Станец – село Паничино, Търговишко. Събитието ще се състои на 3 ноември и се организира от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Шуменски университет "Е. Константин Преславски" и Българска агенция по безопасност по храните (БАБХ).
 
На семинара доц. д-р Кирил Славов от Шуменския университет ще представи на гостите системи за напояване на овощните култури и системи за поддържане на междуредията в овощните градини.
 
 
Доц. д-р Кирил Славов ще запознае участниците в семинара с грижите за плододаващи насаждения от костилкови и семкови култури (сливи и ябълки), както и торене на овощни градини.
 
Инспектор от ОДБХ – Търговище пък ще даде указания на аудиторията за попълване и водене на дневниците за растително защитни мероприятия.
 
Доц. д-р Кирил Славов ще проведе демонстрация на резитбени операции свързани с плододаването на сливи.
 
Събитието ще се проведе в с. Станец - с. Паничино, общ. Омуртаг, обл. Търговище (в стопанството на Стоян Стоилов).