Добрите практики в пчелина през есента. Това е темата на срещата-семинар, който организират от Националната служба за съвети в земеделието  (НССЗ) и Русенския университет „Ангел Кънчев“. 
 
 
Семинарът е планиран за 12 октомври  - петък и ще се проведе в град Разград , в сградата на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“. 
 
Д-р Ивайло Христаков от Русенския университет ще запознае на земеделските стопани с биологичните  и  конвенционални методи за предпазване от заболявания по пчелите, като ще направи и демонстрация на  видовете препарати за лечение. Освен това ще разясни през пчеларите какви са методите на хранене на медоносните пчели. 
 
Експерти от териториалния областен офис на националната служба за съвети в земеделието в град Разград ще обяснят какви са възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020 г.).