Малките производители и преработватели не могат да се конкурират с индустриалното производство за земеделски продукти на пазара с регулярни доставки. За преодоляването на този съществуващ дисбаланс могат да помогнат местни фермерски пазари, на които малките стопанства да имат възможност да предлагат продукцията си – с малки и сезонто определени доставки, директно на крайните потребители.

 

[news]

 

Такава позиция изказа по време на конференция в София, Ивана Мурджева, член на УС на Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели (НСМСФП), предаде Фермер.БГ. „От много голямо значение за малките земеделски производители и фермери е добавената стойност към продукта, който те произвеждат, защото тази добавена стойност е свързана със защитата на произхода и в крайна сметка води до положително развитие на региона“, заяви Мурджева.

 

По думите й регионалност, устойчивост и традиция са ключовите думи за малките стопанства в България, които произвеждат традиционни аграрни продукти. Според Мурджева е необходимо да бъдат ясно дефинирани понятията малко стопанство и дребен земеделски производител. Очакванията на НСМСФП са понятията да бъдат изяснени до приемането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., в който е предвидено специфично подпомагане именно за малките земеделски стопанства.

 

На конференция с акцент върху онлайн продажбите на храни, Мурджева изтъкна, че в Европа е въведено понятието „занаятчийски храни“ и именно произведените по традиционен начин агропродукти се радват на огромен интерес от потребителите. В България няма нормативна уредба в тази посока. Сериозен проблем пред малките стопанства, според членовете на сдружението, е, че те все още не са се осъзнали като пазарни субекти.

 

Според НСМСФП подкрепа за малките стопанства ще има както социални, така и икономически ползи. „Малките стопанства ще придобият устойчивост на местно ниво, с което ще бъде запазена и автентичността им, а изграждането на местни фермерски пазари ще им даде стабилност“, убедени са от Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!