Годишно статистическо изследване, проведено от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) показва намаление при почти всички видове селскостопански животни.
 
 
Оценката на експертите от отдел “Агростатистика” към Главна дирекция “Земеделие и регионална политика” на МЗХГ е, че към 1 ноември 2017 г. намалението е незначително спрямо 2016 г. 
 
Говедата са 540.1 хил. броя, което е с 3.2% по-малко спрямо 2016 г., а овцете са 1 316.8 хил. броя или с 3.2% по-малко. 
Кравите намаляват с 2.4%, но юниците на 2 години и повече се увеличават с 57.7% спрямо 2016 г., което е предпоставка за обновяване или разширяване на стадата, отбелязват експертите. 
 
Наблюденията на специалистите сочат, че през 2017 г. се запазва тенденцията на увеличение на кравите, използвани за производство на месо (+12.5%) и намаление на млечните крави (-7.1%) до 252.0 хил. броя.
 
Незначително се увеличава броят на овцете майки при месодайните породи, като те достигат 104.3 хил. глави. Намалява броят на млечните овце майки (-3.3%). Към 1 ноември 2017 г. те са малко над 992.0 хил. броя. 
 
По-съществено е увеличението при биволиците (+14.9%) и козите майки (+10.7%) спрямо 2016 г. Общият брой на козите се увеличава с 8.2% и към 1 ноември 2017 г. те са над 256.9 хил.броя. 
 
Свинете са 593.1 хил. броя, като намаляват с 3.8%. През годината са заклани 1 112 хил. броя свине – с 2.2% повече спрямо 2016 г. Отчита се намаление с 3.2% на заплодените женски свине над 50 кг.
 
„Средният брой на отглежданите животни в стопанствата се увеличава в резултат на намаляването на броя на стопанствата при всички видове животни“, отбелязват специалистите.
 
Намаляват стопанствата, в които се отглеждат 100 и повече млечни крави (-2.4%), а се увеличават с 4.0% фермите с 50 до 99 млечни крави. Стопанствата с над 100 овце майки се увеличават с 0.5% и в тях се отглеждат 66.8% от овцете майки, а тези с над 100 кози са повече с 43.7%.
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!